Portfolio > Y2K

Village Green, Whitesboro, NY
Village Green, Whitesboro, NY
b&w photograph
8"x10"
2000